دسته بندی : پروپوزال

دندانپزشکی به عنوان حرفه ای با استرس فراوان معرفی شده است .(۱) استرس می تواند باعث افت کیفیت خدمات ارائه شده گردد. دندانپزشکان زن که درصد قابل توجهی را تشکیل می دهند بیشتر در معرض…

قیمت:5,900 تومان
5,900 تومان – پرداخت آنلاین